SOFTWARE

2017 rozpoczynamy pracę nad oprogramowaniem wspomagającym transport: platforma GPS, oprogramowanie spedycyjno – transportowe