Kolejny rok i kolejny etap w zarządzaniu Wewnętrznym Systemem Kontroli – WSK

WSK – o co chodzi?

Dla przypomnienia WSK to:

Ustawowe uregulowanie zasad obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zasady kontroli i ewidencji tego obrotu oraz odpowiedzialności za niezgodny z prawem obrót tymi towarami, technologiami i usługami.

Audyt kontrolny

W listopadzie nasza firma została poddana kolejnemu audytowi, któremu podlegała kontrola jakości sprawowania i zarządzania uprawnieniami (w tym i dokumentacji z realizacji transportów) oraz usługami, które można wykonywać po uzyskaniu Certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC S.A.)

Znaczenie Certyfikacji w obecnych realiach

W obecnej przestrzeni geopolitycznej oraz potrzeb jak i zadań z niej wynikających posiadanie wiedzy, umiejętności oraz wymaganych certyfikacji do zabezpieczania lub organizacji transportu przedmiotów podwójnego zastosowania lub uzbrojenia nabiera większego znaczenia. Uważam, że jest to dobry kierunek rozwoju i dlatego taki wysiłek organizacyjny włożyłem w zdobycie oraz utrzymania wymaganych uprawnień. Transport o charakterze strategicznym jest mniej dostępny dla przewoźników niż realia komercyjne dlatego dostrzegam w tym coraz to większe możliwości rozwoju.

Wiarygodność firmy

Oprócz tych oczywistych korzyści dodatkowym argumentem jest wiarygodność firmy. Sam fakt posiadania certyfikatu niczego nie wnosi ale w połączeniu z wiedzą oraz chęcią rozwijania na innych rynkach daje spore możliwości i wyróżnia firmę na tle innych.

Macie pytania odnośnie WSK?

Dajcie znać w komentarzach.