WSK Certyfikat, często pewnie słyszeliście to stwierdzenie. Wyjaśniamy o co chodzi.

WSK – o co chodzi?

Czym tak naprawdę jest WSK? WSK to ustawowe uregulowanie zasad obrotu z zagranicą, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. W skład zasad wchodzi także utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zasady kontroli i ewidencji tego obrotu oraz odpowiedzialności za niezgodny z prawem obrót tymi towarami, technologiami i usługami.

WSK to fragment szerszego systemu, w którym zawarte są osoby prawne, fizyczne, instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe ustalające reguły handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym i policyjnym, towarami i technologiami podwójnego zastosowania oraz usługami międzynarodowego bezpieczeństwa i utrzymania pokoju.

Towary podwójnego zastosowania

Towary podwójnego zastosowania są zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą być także wykorzystane do celów militarnych, świetnymi przykładami są tutaj wykorzystania w konstrukcji, wytwarzaniu lub do badań i rozwoju broni masowego rażenia lub nowoczesnych broni konwencjonalnych. Lista towarów wchodzących w skład towarów podwójnego zastosowania publikowana jest przez Radę WE w postaci Rozporządzenia. Towary te w obrocie międzynarodowym podlegają dodatkowej kontroli poprzez specjalne służby we wszystkich krajach, które są sygnatariuszami traktatu z Waasenaar. Jeśli chodzi o branżę IT, towary podwójnego zastosowania stanowią urządzenia i oprogramowanie realizujące funkcje kryptograficzne.

Zakres certyfikacji

W zakresie certyfikacji mieści się: wywóz, transfer wewnątrz unijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Korzyści z posiadania WSK

Podstawowe korzyści to:
– porządkowanie procesów decyzyjnych
– sprecyzowane określenie sposobu ewidencji obrotu
– minimalizacja błędów czynnika ludzkiego
– funkcjonowanie komórek organizacyjnych znacznie efektywniej nadzorowane
– większa kontrola zasad obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym
– zdecydowane zwiększenie wiarygodności organizacji

Macie pytania odnośnie WSK?

Dajcie znać w komentarzach.