Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora to ciekawy temat dla firm spedycyjnych. Głównym przedmiotem OCS jest odpowiedzialność cywilna spedytora pod kątem zleceniodawcy oraz osób trzecich za szkody spowodowane niewykonanaiem lub nieodpowiednim wykonaniem usług spedycyjnych. Wszelkie powstałe nieprawidłowości zazwyczaj wykraczają poza postanowienia umowy i określają je przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora

Podstawowym przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora są czynności, takie jak zawarcie umowy o przewóz, opracowywanie dokumentów dotyczących przewozu, odpowiedzialność za załadunek i rozładunek, kontrolowanie wagi towaru. Zdarzają się przepadki, że ubezpieczenie pokrywa także szkody w przypadki straty ładunku w sytuacji kradzieży środka transportu wraz z towarem i uszkodzenia towaru w czasie realizacji zadań spedycyjnych.

Jaki jest zakres ubezpieczenia dla spedytora?

Niektóre zakłady ubezpieczeń proponują polisy obejmujące szkody powstałe w konsekwencji rażącej szkody. Podstawowy zakres szkód to między innymi szkody powstałe podczas:
– przewozu na skutek umyślnej winy podwykonawców
– naruszenia przepisów ruchu drogowego w czasie przewozu przez podwykonawców
– zaistniałe na skutek wydania towaru osobie nieuprawnionej.

Zazwyczaj jednak w umowach jest informacja, że ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej, z powodu strat wyrządzonych umyślnie. Szczególną uwagę należy zwrócić właśnie w tym przypadku i znaleźć sprawdzonego ubezpieczyciela.

Istotne jest aby pamiętać, że w przypadku gdy spedytor przejmuje odpowiedzialność cywilną dokładnie taką samą jak przewoźnik to ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i finansowe.

Zabezpieczenie firmy to podstawa

Z doświadczenia wiemy, że każda spedycja narażona jest na zaskakujące niebezpieczeństwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora to podstawa w firmie. Ubezpieczenie takie pozwala zabezpieczyć się przed ryzykiem i w pewnym stopniu możemy poczuć spokój.